Daně Horák Ostrava s.r.o.

Jsme účetní firma Daně Horák Ostrava s.r.o., která se specializuje na vedení účetnictví, daní, DPH a dalších oblastí. Fungujeme od roku 2002 a od té doby jsme získali velmi dobré reference a úspěch ve svém oboru. Naše služby jsou přizpůsobeny potřebám každého klienta a naším cílem je poskytnout Vám kvalitní a spolehlivé služby. Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.
Kontakt: 608677474
honza @ honzahorak.cz

Komplexní účetní a daňové služby pro váš byznys

 • V Daně Horák Ostrava s.r.o. nabízíme širokou škálu účetních a daňových služeb, které jsou přizpůsobeny jedinečným potřebám každého klienta. Naše služby zahrnují:
 • Účetnictví a reporting: Detailní vedení účetnictví, včetně hlavní knihy, účetního deníku, pokladní knihy, a správy pohledávek a závazků. Poskytujeme přehledné výkazy – výsledovku, výkaz zisků a ztrát, rozvahu – pro jasný přehled o vašem finančním zdraví.
 • Daňové služby: Nabízíme kompletní zpracování daňových přiznání, včetně daně z příjmu, DPH, silniční daně a majetkových daní. Pomáháme vám optimalizovat vaše daňové závazky a zajišťujeme, aby byla všechna daňová přiznání přesná a včasná.
 • Daňová evidence a účetní závěrky: Spravujeme vaši daňovou evidenci a připravujeme účetní závěrky, abyste měli jistotu správnosti a přesnosti všech údajů.
 • Komplexní podpora: Kromě účetních a daňových služeb nabízíme i další podpůrné služby jako příprava smluv, fakturace, správa platebních příkazů, zastoupení na úřadech a správa datových schránek.
 • Naše zkušenosti a znalosti vám umožní soustředit se na růst vašeho podnikání, zatímco my se postaráme o všechny účetní a daňové záležitosti. Pro více informací nebo individuální konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

Novinka: Zaúčtování dokladů s využitím AI technologie

Přinášíme vám revoluční službu ve spolupráci s platformou www.flow.com, která výrazně zjednoduší proces zaúčtování vašich dokladů. S naší novou službou využívající umělou inteligenci už nemusíte nosit fyzické doklady do naší kanceláře. Stačí, když:

 1. Snadno a rychle nafotíte vaše doklady přímo ve vašem mobilním telefonu přes aplikaci.
 2. Pošlete nám e-mailem zbytek dokladů.

Naše AI technologie se postará o automatické rozpoznání a zaúčtování těchto dokumentů. Tímto způsobem vám ušetříme čas a zároveň zvyšujeme přesnost a efektivitu účetního procesu.

Využijte výhod digitální doby a přesuňte vaše účetnictví na novou úroveň pohodlí a efektivity. Pro více informací o této službě nebo pro zahájení jejího využívání nás neváhejte kontaktovat.

Etický Kodex naší společnosti

1. Integrita a Objektivita

 • Zaměstnanci se zavazují jednat s nejvyšší mírou integrit a objektivity, nepodléhat vnějším tlakům a vyhýbat se jakémukoli konfliktu zájmů.
 • Při poskytování daňových a účetních rad bude prioritou správnost a pravdivost informací.

2. Profesionalita

 • Zaměstnanci budou vždy jednat profesionálně, udržovat důstojnost profese a chránit pověst společnosti.
 • Budou dodržovat všechny platné zákony, předpisy a odborné standardy relevantní pro účetnictví a daňové poradenství.

3. Důvěrnost

 • Informace získané během výkonu služeb pro klienta budou zacházeny s nejvyšší úrovní důvěrnosti a nebudou zneužity ani sdíleny s třetími stranami bez výslovného souhlasu klienta, pokud to nevyžaduje zákon.

4. Kvalita a Přesnost

 • Zaměstnanci se zavazují poskytovat služby nejvyšší kvality, zajistit přesnost všech finančních záznamů a výkazů a pravidelně se vzdělávat v aktuálních odborných znalostech.

5. Transparentnost

 • Vztahy s klienty budou vždy založeny na transparentnosti, včetně otevřené komunikace o poplatcích, procesech a potenciálních střetech zájmů.

6. Odpovědnost a Odškodnění

 • V případě jakýchkoli chyb nebo nedbalosti se společnost zavazuje k rychlé nápravě situace a případnému odškodnění postižených stran.

7. Respekt a Spravedlnost

 • Všechny pracovní vztahy budou založeny na vzájemném respektu, spravedlnosti a rovnosti, bez diskriminace na základě věku, pohlaví, rasy, náboženství nebo sexuální orientace.

8. Udržitelnost a Společenská Odpovědnost

 • Společnost bude usilovat o udržitelný přístup k podnikání a bude se snažit pozitivně přispět ke společnosti a životnímu prostředí.

9. Dodržování Kodexu

 • Zaměstnanci jsou povinni dodržovat tento etický kodex a v případě jeho porušení podstupovat příslušné disciplinární opatření.

10. Zpětná Vazba a Zlepšování

 • Společnost vytvoří mechanismy pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a klientů, aby neustále hodnotila a zlepšovala své etické postupy a standardy.

Náš team

Honza Horák

jednatel, účetní

Lucie Bergerová

účetní

Honza Choleva

vedoucí administrativy, asistent

Miluška Cholevová

asistentka