Frýdecká 819/44, Vratimov
IČ 09093591

Textové pole: Daně Horák Ostrava

Seznam služeb

Hlavní kniha, účetní deník, pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků,karty investičního majetku, záznamní povinnost k DPH, výsledovka, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, daňové přiznání

Vedení účetnictví

Peněžní deník, pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků, karty investičního majetku, DPH, účetní závěrka, daňové přiznání

Vedení daňové evidence

Daň z příjmu, DPH, Silniční daň, Majetkové daně a další dle potřeby

Daňová přiznání

Příprava smluv, fakturace, platební příkazy, datová schránka, zastupování na úřadech a další dle potřeby

Ostatní služby